FASHION #112012

Polina Smirnova model (модель). Photoshoot of model Polina Smirnova demonstrating Fashion Modeling.Fashion Modeling Photo #112012
Polina Smirnova model (модель). Photoshoot of model Polina Smirnova demonstrating Fashion Modeling.Fashion Modeling Photo #112013
Polina Smirnova model (модель). Photoshoot of model Polina Smirnova demonstrating Fashion Modeling.Fashion Modeling Photo #112013

Fashion Modeling

Photoshoot of model Polina Smirnova demonstrating Fashion Modeling. Contribute by adding the credits of the photographer, .